Europska unija

Od osnutka se nastojimo stalno širiti, poboljšavati i unaprjeđivati našu uslugu i proizvode, a odnedavno i uz pomoć iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (www.strukturnifondovi.hr). Naime, 2016. godine prijavili smo projekt Jačanje konkurentnosti poduzeća Staklar Pino proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice na natječaj e-impuls u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Bili smo pozitivno ocjenjeni i dodijeljena su nam bespovratna sredstva u iznosu od 294.457,20 kn.

Ova smo sredstva ponajviše utrošili u nabavu novog stola za rezanje i obradu laminiranog stakla kojim smo ubrzali i olakšali rad, ali i povećali kvalitetu svoje usluge.

Naziv projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća Staklar Pino proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice

Naziv korisnika: Staklar Pino, staklarsko trgovački obrt

Ukupna vrijednost projekta: 623.850,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 294.457,20 kn

Ciljevi su:

1)Povećati konkurentnost i kapacitete tvrtke nabavom novog stola za rezanje i obradu laminiranog stakla te se taj cilj ostvario kroz pokazatelje: očuvanje postojećih radnih mjesta, stvaranje novog radnog mjesta, povećanjem prihoda od prodaje i povećanih privatnih ulaganja.

2)Povećati znanja i kompetencije djelatnika edukacijom za korištenje novo nabavljene opreme koja služi proširenju ponude usluga tvrtke i ubrzanju sadašnjeg procesa proizvodnje te se taj cilj ostvario edukacijom djelatnika koji su sad osposobljeni za upravljanje o održavanje nove opreme.

Razdoblje provedbe projekta: 1. 10. 2017. – 1. 9. 2018.

Kontakt osoba: Ivan Bratulić – ivan@staklarpino.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost staklarsko trgovačkog obrta Staklar Pino.